• Tài liệu
  • Thông báo thay đổi tên và bao bì sản phẩm Sikatop 107 seal VN

Thông báo thay đổi tên và bao bì sản phẩm Sikatop 107 seal VN

Với định hướng liên tục cải tiến để phát triển và phục vụ khách hàng tốt hơn, Sika đã và đang thực hiện quy trình chuẩn hóa tên gọi sản phẩm theo tiêu chuẩn Tập đoàn Sika trên toàn thế giới, bao gồm Sika Việt Nam. Công ty Sika Việt Nam thông báo đến Quý khách hàng về sự thay đổi tên sản phẩm và thiết kế bao bì tương ứng của Sikatop seal 107. Kể từ ngày 1/6/2022, sản phẩm Sika topseal 107 chính thức đổi tên thành SikaTop 107 Seal VN. Cùng với sự thay đổi các tài liệu kinh doanh và kỹ thuật, nội dung trên bao bì sản phẩm cũng sẽ được thay đổi.

Sika sẽ ngừng sản xuất bao bì cũ và thay thế bằng các sản phẩm với tên và bao bì mới. Trong thời gian chuyển đổi, sản phẩm với tên và bao bì mới và cũ sẽ được bán song song cho đến khi hết hàng tồn kho của bao bì cũ. Ch

0964341515
Về đầu trang