• Tin tức
  • Thông báo thay đổi văn phòng giao dịch Công ty CP XD& TM XNK Hưng Phát

Thông báo thay đổi văn phòng giao dịch Công ty CP XD& TM XNK Hưng Phát

Thông báo thay đổi văn phòng giao dịch Công ty CP XD& TM XNK Hưng Phát

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch của Công ty)

 

 - Căn cứ vào Quyết định số 18 /2018/QĐ-HĐTV ngày 18/10/2012 của Giám đốc Công ty Cổ phần XD & TM XNK Hưng Phát về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần XD & TM XNK Hưng Phát

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giao dịch công tác với các đơn vị, nay Công ty Cổ phần XD & TM XNK Hưng Phát trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch của Công ty cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ: Số 14 ngõ 154 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ văn phòng giao dịch mới: Số 14 Nguyễn Lân ngõ 155 Trường Chinh Thanh Xuân Hà Nội.

Thời điểm thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày 01/11/2018

Các thông tin khác của Công ty Cổ phần XD & TM XNK Hưng Phát vẫn giữ nguyên như hiện tại, cụ thể:

CÔNG TY Cổ phần XD & TM XNK Hưng Phát

Mã số thuế: 0106917011

Điện thoại: 0243 997 5158                                    Fax: 0243. 997. 5158

Email: hungphatjsc68@gmail.com / chongtham24h.net/ duluxhungphat.com

Website: chongthamhungphat.com

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đối tác, khách hàng;

- Cán bộ công nhân viên;

- Lưu văn phòng;

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

 

 

ĐÃ ký

Để lại bình luận

0964341515
Về đầu trang