Báo giá , sika chapdur greey, sika chapdur green sika xoa nền màu xanh, màu xám tốt nhất

Báo giá , sika chapdur greey, sika chapdur green sika xoa nền màu xanh, màu xám tốt nhất ...


Báo giá , sika chapdur greey, sika chapdur green sika xoa nền màu xanh, màu xám tốt nhất

Thông tin chung về sản phẩm sika tăng cứng bề mặt, sika xám và sika xanh

Sika chapdur green và grey dạng bột

Chất tăng cứng nền sika có màu xám và màu xanh

Cả 2 sika xoa nền sika chapdur xám và sika chapdur xanh đều đóng gói trong bao 25Kg

Định mức sika chapdur grey, sika chapdur green

Định mức sử dụng sika chapdur xám từ 3,5 đến 6 Kg/m2

Định mức sử dụng sika chapdur xanh từ 3,5 đến 6 Kg/m2

Báo giá sika phủ sàn, sika chapdur green và sika chapdur grey

 

Địa chỉ mua Sika tăng cứng bề mặt, sika xám, sika xanh

 

Sản phẩm khác
0964341515
Về đầu trang