Bảng báo giá chống thấm Kova CT11A, CT 11B, CT -14 áp dụng từ ngày 2.7.2020

Bảng báo giá chống thấm Kova CT11A, CT11B, CT14 áp dụng từ ngày 1.1.2021 Mã số Tên sản phẩm Đvị tính Đơn giá Định mức...


Bảng báo giá chống thấm Kova CT11A, CT11B, CT14 áp dụng từ ngày 1.1.2021

Mã số Tên sản phẩm Đvị tính Đơn giá Định mức m2/ kg
CT 11A gold Chất chống thấm xi măng, bê tông 20Kg/thùng 3.259.000 Tùy bề mặt
CT 11A goild Chất chống thấm xi măng, bê tông 4Kg/ Lon 690.000 Tùy bê mặt
CT 11A goild Chất chống thấm xi măng, bê tông 1Kg/ Lon 205.000 Tùy bề mặt          
CT 11B gold Phụ gia trộn vữa và bê tông, xi măng 20Kg/thùng 1.935.000  
CT 11B gold Phụ gia trộn vữa và bê tông, xi măng 3.8Kg/ Lon 436.000  
CT 14 Chất chống thấm co giãn, chống áp lực ngược                                          cho xi măng, bê tông

 

Bảng báo giá chống thấm Kova CT11A, CT11B, CT14 áp dụng từ ngày 2.7.2020

 

Mã số Tên sản phẩm Đvị tính Đơn giá Định mức m2/ kg
CT 11A gold Chất chống thấm xi măng, bê tông 20Kg/thùng 3.259.000 Tùy bề mặt
CT 11A goild Chất chống thấm xi măng, bê tông 4Kg/ Lon 690.000 Tùy bê mặt
CT 11A goild Chất chống thấm xi măng, bê tông 1Kg/ Lon 205.000 Tùy bề mặt          
CT 11B gold Phụ gia trộn vữa và bê tông, xi măng 20Kg/thùng 1.935.000  
CT 11B gold Phụ gia trộn vữa và bê tông, xi măng 3.8Kg/ Lon 436.000  
CT 14 Chất chống thấm co giãn, chống áp lực ngược                                          cho xi măng, bê tông 1Kg/ Lon    

 

Sản phẩm khác
0964341515
Về đầu trang